Tom Horn      bio      albums      Jazzmood      Jazzopathics      undervisning      udgivelser

Fra bagsideomtalen:


Hvor langt kan lægevidenskaben gå for at forbedre mennesket?

Den dansk-amerikanske videnskabsmand John Sunde er ikke i tvivl. Hans forskning er banebrydende, og det vækker opsigt, da han kommer  l Danmark for at slå sig sammen med den danske virksomhed DanGenom.

Men der er noget, der ikke stemmer, og da den kendte videnskabsjournalist Maria Lacour får nogle oplysninger, hun meget hellere ville have været foruden, og oven i købet deler sin viden med redaktøren på  tidskriftet ”Menneskesyn”, kommer begivenhederne ud af kontrol.

Intet er, hvad det giver sig ud for at være, og ingen ved, hvordan det vil ende.

Genpigen rejser nogle afgørende spørgsmål i forbindelse med den moderne genforskning.

Samtidig er den en sand thriller med al den spænding, man kan ønske sig.


Kan købes i boghandlen eller lånes på biblioteket.